Bạn đang ở đây

The Book

Đồ án học kỳ 3 của nhóm Fly Shield Team lớp D1308H, Arena Multimedia (Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội)

Thành viên:

Phạm Văn Huỳnh

Trần Trung Hiếu

Đào Văn Nhất

Nguyễn Bá Tuấn Anh

Nguyễn Đăng Tiến 

Hoàng Đình Vũ

Phùng Đình Sơn

Giảng viên hướng dẫn: thầy Nguyễn Hồng Quân 

Với sự trợ giúp của thầy Đỗ Quốc Trung, Trần Xuân Tiến

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.