Bạn đang ở đây

The Book

Đồ án học kỳ 3 của nhóm Fly Shield Team lớp D1308H, Arena Multimedia (Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội)

Thành viên:

Phạm Văn Huỳnh

Trần Trung Hiếu

Đào Văn Nhất

Nguyễn Bá Tuấn Anh

Nguyễn Đăng Tiến 

Hoàng Đình Vũ

Phùng Đình Sơn

Giảng viên hướng dẫn: thầy Nguyễn Hồng Quân 

Với sự trợ giúp của thầy Đỗ Quốc Trung, Trần Xuân Tiến

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.