Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện NIA

18-11-2020

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1907G - Arena Multimedia 80 Trúc Khê Hà Nội

Thiết kế website cho thương hiệu NIA

Link website

Thành Viên Nhóm:

- Bùi Thị Huyền Trang

- Nguyễn Thị Kim Ngân

- Nguyễn Lê Đức Anh

- Trần Thị Mai

Giảng Viên Hướng Dẫn:

 Thầy Trần Quang Sơn