Bạn đang ở đây

TVC Gối Everon - Project3 - A1507M2

Sản phẩm đồ án cuối kỳ III của nhóm học viên Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu TVC GỐI EVERON
*Thành viên thực hiện:
Nguyễn Mai Ngọc Hiền
Hoàng Thị Mai Hương
Âu Đức Thịnh
Nguyễn Quang Đức
Nguyễn Trần Phương Uyên
*Giảng viên hướng dẫn: 
Bùi Đình Lâm
Tôn Thất Toàn
Huỳnh Lê Bằng
*Nhận xét của hội đồng chấm thi:
Ưu điểm: nhóm chuẩn bị, đầu tư, và thực hiện tác phẩm đầy tâm huyết và hiệu quả. Hình ảnh đẹp, câu chuyện dễ thương
Khuyết điểm: âm thanh, cảnh phim có chỗ chưa liền lạc; cảnh cuối phim cần trau chuốt hơn, vài shoot hình nên được loại bỏ.

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.