Bạn đang ở đây

TVC Green Cross - PRJ3 - nhóm Black Crow (A1507K2)

TVC sản phẩm Green Cross do nhóm Black Crow thực hiện

"Đoạn quảng cáo đã nói lên được tính năng sản phẩm, cấu trúc chuyển động tốt, màu sắc đẹp, kỹ thuật quay dựng khá và phong cách diễn xuất tốt là điểm cộng của TVC này. Song, vẫn còn nhiều cảnh thừa, hình ảnh sản phẩm chưa mạnh, rõ nét cần được chú ý phát huy" - nhận xét từ thầy Bùi Đình Lâm trong buổi bảo vệ đồ án vừa rồi.
Hy vọng với trải nghiệm làm phim này, cùng sự đóng góp của các thầy trong thời gian làm đồ án, nhóm Black Crow sẽ góp cho mình những kinh nghiệm quý báo cho sự nghiệp sau này wink emoticon
Cùng xem qua đoạn TVC do các bạn ấy thực hiện nhé!
https://youtu.be/xyr5qzVE7CQ
--------------------------------
Nhóm Black Crow, lớp A1507K1, Arena Multimedia HCM
Thành viên thực hiện:
Phan Thế Thanh
Ngô Thành Lợi
Trần Thanh Huy
Nguyễn Đức Hiếu
Diệp Năng Khoa

Giảng viên hướng dẫn:
Thầy Bùi Đình Lâm
Thầy Tôn Thất Toàn
Thầy Huỳnh Lê Bằng

 

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.