Bạn đang ở đây

Wacha House Bakery

Đồ án cuối kì I: Bộ nhận diện thương hiệu Wacha House Bakery. Sản phẩm có sự đầu tư và được đánh giá cao về tư duy thiết kế.

Những người thực hiện: Nhóm học viên lớp D1410H - Arena Multimedia (Trần Thái Tông, Hà Nội)

Trịnh Đình Tuấn

Phùng Thúy Thúy

Nguyễn Thị Phương Huyền

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Vũ Quang Chiến

Sản Phẩm Tiếp Theo

Vhythm
Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.