Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Giảng viên Nguyễn Anh Đức

Giảng viên kỳ 1 và 2: Thiết kế đồ họa , Thiết kế và phát triển Website.

Freelance Designer.

NguyenAnhDuc

(Thầy Nguyễn Anh Đức) 

www.duknguyen.com

www.flickr.com/people/dukdesignz/

Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Từng là chuyên viên thiết kế tại Mark&B Vietnam, Eyecadcher Media.

Một số sản phẩm của thầy Nguyễn Anh Đức:

NguyenAnhDuc

 

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

NguyenAnhDuc

NguyenAnhDuc

 

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

Giảng viên Arena Multimedia