Bạn đang ở đây

Giảng viên Nguyễn Anh Đức

Giảng viên kỳ 1 và 2: Thiết kế đồ họa , Thiết kế và phát triển Website.

Freelance Designer.

NguyenAnhDuc

(Thầy Nguyễn Anh Đức) 

www.duknguyen.com

www.flickr.com/people/dukdesignz/

Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Từng là chuyên viên thiết kế tại Mark&B Vietnam, Eyecadcher Media.

Một số sản phẩm của thầy Nguyễn Anh Đức:

NguyenAnhDuc

 

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

NguyenAnhDuc

NguyenAnhDuc

 

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

NguyenAnhDuc

 

Giảng viên Arena Multimedia

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.