Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Arena Multimedia | Phim ngắn | Như Ngày Hôm Qua

12-10-2018

Arena Multimedia | Phim ngắn - Như Ngày Hôm Qua | Đồ án lớp A1712H2 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì???

-----------------
THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

Châu Hồng Thiên Kim
Phạm Thành Kỳ Hưng
Mai Ngọc Đức
Lưu Nhật Minh

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Thầy Bùi Đình Lâm
Thầy Trần Khôi Nguyên