Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu Bánh nổ Đại Mễ

19-07-2019

Bộ nhận diện thương hiệu Bánh nổ Đại Mễ - Đồ án lớp D1808K1

(Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

-------------------------

 Thành Viên Nhóm:

-Bùi Quốc Long

-Huỳnh Ngọc Mỹ Tiên

-Trịnh Ngọc Ngân

Giảng Viên Hướng Dẫn:

-Cô Nguyễn Thy Đoan Trinh