Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu Bộ Trò Chơi Ô Ăn Quan

12-10-2018

Bộ nhận diện thương hiệu Ô Ăn Quan Đồ án lớp D1712M1

 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

Thành viên thực hiện:

Phan Thị Bích Ngọc

Nguyễn Cao Trí

Nguyễn Bảo Anh

Giáo viên hướng dẫn: 

Thầy Phan Nhật Trung