Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu Kokeshi

12-10-2018

Bộ nhận diện thương hiệu Kokeshi Đồ án lớp D1801G2

 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

Thành viên thực hiện:

Trần Hưng Long

Huỳnh Minh Phú

Hồ Hoàng Thanh Uyên

Đinh Nguyễn Quang Vĩnh

Giáo viên hướng dẫn: 

Thầy Phan Nhật Trung