Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu Nông trại hữu cơ Pleasant

24-07-2019

Bộ nhận diện thương hiệu Nông trại hữu cơ Pleasant- Class project D1809G2


 (Arena Multimedia 212-214 Nguyen Dinh Chieu Q3 HCMC)


 -------------------------


 Group Member:


- Tran Anh Hao


- Tran Vinh Phu


-Tran Dinh Huy


- Le Huynh Yen Nhi


 Instructional Lecturer:


  - Mr. Hoang Huy Cuong