Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu REVEL

14-01-2021

Bộ nhận diện thương hiệu REVEL - Đồ án Sem 1 lớp D2003L1
(Arenamultimedia – 778/10 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP.HCM)

Revel là một thương hiệu chuyên nghiên cứu và sản xuất các loại đồ
chơi người lớn cao cấp.
Ý tưởng về thương hiệu là một quá trình chọn lọc và suy nghĩ kỹ càng
của cả nhóm. Đây là một chủ đề vừa là cơ hội cũng là thử thách lớn, vì
vậy nhóm muốn thử sức mình và mong rằng cũng sẽ đem đến cho lớp
một làn gió mới mẻ hơn

Thành viên nhóm:
Hoàng Hiếu Đan
Nguyễn Quang Vinh
Lê Hoàng Vũ

Giáo viên hướng dẫn:

Thầy Nguyễn Hữu Khoa