Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ sản phẩm Board Game THẬP NHỊ CHIẾN

28-09-2020

Bộ sản phẩm Board Game Thập Nhị Chiến- Đồ án Sem 1 lớp D1911H1

( Arenamultimedia – 778/10 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP.HCM)

 

Cốt  truyện boardgame Thập Nhị Chiến :

 

Thập Nhị Chiến lấy bối cảnh năm đó 944 Ngô Vương (Ngô Quyền) mất, em vợ Ngô Vương là Dương Tam Kha lên cướp ngôi nhiều nơi không thần phục nhiều thủ Lĩnh nổi lên chống đổi hình thành cục diện 12 sứ quân các cứ. 12 lãnh địa gọi là thập nhị sứ quân liêu ai trong số thập nhị sứ quân có thể thống nhất giang sơn làm chủ thiên hạ. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước trở thành hoàng đế đầu tiên của Việt Nam. Thập Nhị Chiến mô phỏng lại các trận đối đầu của 12 sứ quân với nhau.

 

Thành viên nhóm:

Lâm Quang Song

Nguyễn Thị Kim Trúc

Nguyễn Hoàng Tuấn

Giáo viên hướng dẫn:

Thầy Lê Minh An