Bạn đang ở đây

Đồng Hồ Thông Minh F-Watch

Sản phẩm đồ án cuối kỳ 1. bộ nhận diện thương hiệu Đồng Hồ Thông Minh F-Watch của học viên lớp D1309G2 - Arena Multimedia ( HCM )

Những người thực hiện:

Trần Thanh Vy

Trần Thanh Vũ

Nguyễn Thị Kim Ngọc

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Bùi Minh Sơn

Cô Nguyễn Thy Đoan Trinh

Sản Phẩm Tiếp Theo

Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.