Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

The ant and The Grasshopper

06-05-2014

E-Project Maya (kỳ 4) của - D1109H - Arena Multimedia Hà Nội. 
Đoạn phim là câu chuyện ngụ ngôn quen thuộc với chú dế lười nhác và chú kiến chăm chỉ. 
Mùa hè, dế nhởn nhơ ca hát, kiến cần mẫn tha mồi. Đông đến, Kiến ấm áp, no đủ còn dế chịu đói, chịu rét với tuyết rơi, lá rụng. Là sản phẩm Maya đầu tay, phim ghi dấu bởi màu sắc tươi sáng, đoạn chiếc lá rụng chuyển cảnh rất thơ.
Các thành viên của nhóm:
Đỗ Yến
Nguyễn Đức Luân
Nguyễn Đặng Tuấn Anh
Nguyễn Thắng
Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trần Anh Khoa