Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Two kids and the Lion

07-03-2015

Sản phẩm kì 4 của các bạn Jteam - D1202M

Bài học sâu sắc về tình bạn đã được chuyển thể sinh động qua những hình ảnh 3D. Các bạn học viên nhóm Jteam đã rất thành công trong việc thực hiện các hiệu ứng chuyển động rung, lắc của nhân vật.

Người thực hiện: 

Nguyễn Minh Anh

Nguyễn Nam Phương

Hoàng Trọng Hiếu

Phạm Hồng Sơn

Nguyễn Anh Đức